7.11.2016

Příklady

Sada příkladů v Excelu s řešením

Jako doplněk ke knize jsme pro Vás připravili sadu příkladů v Excelu s detailním popisem řešení, kde si můžete namodelovat i vlastní konkrétní čísla. Sada je sestavena v pořadí od jednodušších příkladů až po ty složité.

konsolidace-excel-priklady_nahled

Sada obsahuje následující příklady:

 • Příklad 01 Plná metoda – základní konsolidace
 • Příklad 02 Plná metoda – základní konsolidace – záporný konsolidační rozdíl
 • Příklad 03 Plná metoda – akvizice v předchozím období, návaznost na další období
 • Příklad 04 Plná metoda – akvizice v předchozím období, návaznost na další období, menšinové podíly
 • Příklad 05 Plná metoda – akvizice v průběhu roku, návaznost na další období, menšinové podíly, dekonsolidace
 • Příklad 06 Plná metoda – změna podílů v rámci kontrolního podílu, návaznost na další období
 • Příklad 07 Plná metoda – vliv přecenění na reálnou hodnotu k datu akvizice, návaznost na další období
 • Příklad 08 Plná metoda – konsolidace zahraniční dceřiné účetní jednotky, návaznost na další období
 • Příklad 09 Ekvivalenční metoda – základní konsolidace, návaznost na další období
 • Příklad 10 Ekvivalenční metoda – akvizice v průběhu roku, dekonsolidace, návaznost na další období
 • Příklad 11 Ekvivalenční metoda – vliv přecenění na reálnou hodnotu k datu akvizice, návaznost na další období
 • Příklad 12 Ekvivalenční metoda – ocenění ekvivalencí (protihodnotou)
 • Příklad 13 Poměrná metoda – základní konsolidace, návaznost na další období
 • Příklad 14 Plná metoda – spotřebované dodávky, pohledávky a závazky
 • Příklad 15 Plná metoda – prodej zásob, nespotřebované dodávky, návaznost na další období
 • Příklad 16 Plná metoda – prodej zásob, nespotřebované dodávky, menšinový podíl, návaznost na další období
 • Příklad 17 Plná metoda – prodej dlouhodobého hmotného majetku, návaznost na další období
 • Příklad 18 Plná metoda – dividendy
 • Příklad 19 Plná a ekvivalenční metoda se vzájemnými vztahy
 • Příklad 20 Plná metoda, víceúrovňová konsolidace – přímá konsolidace, konsolidace po jednotlivých úrovních

Příklady si můžete zakoupit za cenu 300 Kč bez DPH (DPH 63 Kč), přes níže uvedený formulář, který vyplníte. Pokud máte slevový kód, napište ho do poznámky. Přijde Vám potvrzení o převzetí objednávky. Poté, prosím, proveďte platbu dle níže uvedených instrukcí. Po zaplacení obdržíte e-mailem sadu příkladů v Excelu a fakturu. Před zadáním objednávky si prosím přečtěte obchodní podmínky, které jsou uvedeny v zápatí webu. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s obchodními podmínkami.

Instrukce pro platbu:

 • Částka: 363,- Kč (300+63 DPH)
 • Variabilní symbol: datum objednávky ve formátu rok-měsíc-den (např. 20161201)
 • Číslo účtu: 115-3619150217/0100
 • Zpráva pro příjemce: název firmy, případně Vaše jméno a příjmení

Objednávkový formulář

Fakturační adresaKontaktní údaje* povinný údaj

Abyste věděli, co můžete očekávat, tak pro názornost zde uvádíme příklad konsolidace zahraniční dcery v prvním roce. (Sada příkladů obsahuje ještě návaznost na následující rok a výkaz zisků a ztrát).

Konsolidace zahraniční dceřiné účetní jednotky

Dne 1. 1. 2016 účetní jednotka M pořídila 80 % podíl v účetní jednotce D za 3 000 tis. Kč. Účetní jednotka D působí na Slovensku a její měna je €. Konsolidační rozdíl odpisuje na 10 let. Kurz k 1. 1. 2016 byl 1€ = 27,025 CZK, kurz k 31. 12. 2016 byl 1€ = 28,031 CZK a kurz k 31. 12. 2017 byl 1€ = 26,093. Účetní hodnota čistých aktiv k datu akvizice odpovídala reálným hodnotám. Sestavte konsolidovanou rozvahu k 31. 12. 2016.

Popis řešení:

1) Přepočet vlastního kapitálu k datu akvizice

Vlastní kapitál přepočteme kurzem k datu akvizice 1. 1. 2016:

2) Konsolidační rozdíl a jeho odpis

KR = 3 000 – 80 % * 2 229 = 1 217; roční odpis KR = 1 217 / 10 = 122.

3) Přepočteme rozvahu účetní jednotky D k 31. 12. 2016:

4) Přepočet rozvahy

V rozvaze vyjádřené v € se rovnají celková aktiva a pasiva. Jednotlivé položky však přepočítáváme různými kurzy, tak se nejprve v přepočtené rozvaze na CZK přestanou rovnat celková aktiva a pasiva (aktiva 7 148, pasiva 7 065). Celková aktiva a pasiva se dorovnají dopočtem položky „kurzové rozdíly“, ve výši -83, kterou vykážeme v kapitálových fondech.

5) Úpravy po datu akvizice – bez VH běžného období

Vykážeme ve sloupci Uk1 a týká se kurzového rozdílu vykázaného v kapitálových fondech.
Účetní jednotka M vlastní 80 % účetní jednotky D, to znamená, že musíme vyloučit 20 % z vlastního kapitálu D, který byl vytvořen od data akvizice a přiřadit ho menšinovým podílům 20 % * 83 = 17.

6) Úpravy po datu akvizice – VH běžného období

Ve sloupci Uk2 vykážeme úpravu VH běžného konsolidovaného období tak, že ho snížíme o menšinový podíl 20 % * 842 = 168.

7) Součet

Provedeme součet všech sloupců a dostaneme konsolidované výkazy.

8) Kontrola

 • Součet konsolidovaných aktiv odpovídá součtu konsolidovaných pasiv (10 493 = 10 493).
 • VH běžného období bez menšinových podílů z výkazu zisků a ztrát (2 052) souhlasí s rozvahou (2052).
 • Celková výše menšinového podílu v rozvaze odpovídá výši menšinového podílu na vlastním kapitálu účetní jednotky D k datu konsolidace (20 % * 3 153 = 630).
 • Všechna čísla v konsolidovaných výkazech dávají smysl.

Konsolidovaná rozvaha k 31. 12. 2016

obrazek-web-konsol