7.11.2016

O nás

Jsme tým kolegů, kteří se dlouhodobě zabývají především konsolidací, poradenstvím, auditem, účetnictvím, daněmi, finančním řízením, programováním a Excelem. Na této stránce bychom se Vám rádi představili.

Ing. Mgr. Radka Loja – lektorka, koučka

????????????????????????????????????

Je spoluautorkou knihy “Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech”. Přes 20 let vede přednášky na témata konsolidace podle českých předpisů a IFRS. Také vede semináře a workshopy z oblasti rozvoje osobnosti. Pracovala v auditorských firmách PricewaterhouseCoopers a Arthur Andersen (Ernst & Young). V období 2003 – 2016 byla statutární auditorkou, získala titul FCCA. Přes 10 let byla garantkou a zkušební komisařkou zkoušky z konsolidace při Komoře auditorů. Podílela se na sestavení manuálu pro konsolidaci účetnictví České republiky. Původně vystudovala ČVUT – fakultu elektrotechnickou. Později také jednooborovou psychologii na FF UPOL. V současné době se věnuje převážně psychologickému poradenství a přednáškám soft sklills. Více informací zjistíte na www.radkaloja.cz nebo www.mindtrix.cz.

Ing. Lubomír Harna – účetní expert, lektor

Lubomír Harna

Konsolidovaným účetní závěrkám se věnuje od roku 1995, autor několika publikací zabývajících se konsolidovanou účetní závěrkou (první v roce 1996). Absolvent VŠE,  certifikát “účetní expert” s bohatou praxí v účetnictví, kromě konsolidované účetní závěrky přednášel i finanční analýzu (autor software Finanční analýza). V letech 1993 – 2008 působil jako prezident Svazu účetních. V letech 1995 – 2015 auditor, též externí spolupracovník MFČR při tvorbě “účetnictví státu” – specialista na konsolidované účetní závěrky. Společník HM Group s.r.o., která se zabývá mimo jiné zpracováním konsolidovaných účetních závěrek.

Ing. Alice Šrámková – účetní specialista, daňový poradce, manažer ve společnosti Fučík & partneři

alice-sramkova

Alice se již více než deset let věnuje problematice konsolidované účetní závěrky, a to jak podle českých předpisů, tak podle IFRS, zejména pak složitějším situacím jako je sestavení první konsolidované účetní závěrky a výpočtu konsolidačního rozdílu. Podílela se na zavádění konsolidačních pravidel a konsolidačního softwaru v rámci skupiny ČSA. Je spoluautorkou interpretace Národní účetní rady – Zjednodušený způsob výpočtu konsolidačního rozdílu. Je členkou Komory daňových poradců a členkou výboru Komory certifikovaných účetních, za kterou se také účastní jednání Národní účetní rady. Dlouhodobě se věnuje také lektorské činnosti v oblasti českého účetnictví a IFRS. Je autorkou mnoha odborných článků a spoluautorkou odborných publikací. Pracovala v auditorské firmě PricewaterhouseCoopers a získala titul FCCA.

Ing. Radek Jonáš – vedoucí ekonomického oddělení společnosti STORMWARE, konzultant

radek-jonasJe spoluautorem knihy “Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech”. V současné době pracuje jako vedoucí ekonomického oddělení společnosti STORMWARE, výrobce ekonomického systému POHODA, a zároveň již více než 10 let prostřednictvím stránek www.strateg.cz provozuje svoji konzultantskou praxi v oblasti strategického a finančního řízení. Dále se zaměřuje na vytváření systémů komplexního finančního řízení, využívání podnikových dat, systémů business inteligence, zpracování ekonomických a finančních analýz a hledání dalších cest k budoucímu rozvoji firem. Vystudoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity Brno, obor obchodní podnikání a Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické Praha, obor management podnikové sféry a veřejných služeb.

Ing. Petr Pecháček – konzultant, lektor a vývojář pro Microsoft Excel

petr-pechacekJe spoluautorem příkladů v Excelu ke knize Konsolidovaná účetní závěrka podle českých předpisů v příkladech. Přes deset let působí jako lektor a vývojář pro Microsoft Excel. Také poskytuje konzultace k Excelu v souvislostí s nastavením konsolidace účetní závěrky. Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci.