Návrh interpretace NÚR: NI-55 Variantní zjednodušený způsob výpočtu konsolidačního rozdílu

NÚR připravuje interpretaci pro zjednodušený výpočet konsolidačního rozdílu zde

Připomínky můžete zasílat do 30. listopadu 2016 na adresu Ing. Alice Šrámkové: ali.sramkova@gmail.com